FORGOT YOUR DETAILS?

tr en

Makro Sentetik Fiber Kullanım Yönergeleri (4 Kg PE Torba Ambalaj)

• Ambalajı yırtarak paketi tamamen miksere boşaltınız. Paketle birlikte ürünü kullanmayınız.

• Her 1m³ beton için belirlenen dozaj aralıklarla eklenmeli; son paket makro sentetik fiber donatı eklendikten sonra, mikser 6-7 dakika yüksek hızda karıştırılmalıdır. (75-80 tam tur)

• Yapısal makro sentetik fiber donatılar bütün beton katkıları ile uyumludur. Sadece mekanik olarak çalışır, betonun kimyasına etki etmez. Betona ilave su veya katkı eklemeyiniz.

• Makro sentetik liflerin, betonun matrisindeki yüzey alanını artırması; segregasyonu engellemekle beraber, bütün malzemeleri bir arada tutar. Bu kombinasyon, belirli bir slump azalmasına neden olur. Beton siparişi santralde slump ayarı yapılarak verilebilir ve/veya slumptaki bu azalma, gerekli vibrasyon kullanımı ile giderilebilir. Betonun işlenebilirliği, vibrasyon ile artar.

• Endüstriyel zeminlerde yüzey bitirme işçiliği (perdah) yapılırken ağır çiftli perdah makinelerinin kullanılması hem aşınma direncini hem de yüzey bitiş kalitesini artırır. Yapısal Makro Sentetik Fiber kullanılan betonlarda son aşama bıçak perdahın bıçaklar hafif yatık konumda yapılması yüzey bitişini estetik olarak artırır.

TOP